Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Programy zdrowotne do katalogu Zdrowie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opieka zdrowotna nad uczniami do katalogu Zdrowie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zdrowie do menu przedmiotowego

25.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w menu przedmiotowym

25.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

23.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referat Gospodarki Przestrzennej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Burmistrza w menu przedmiotowym (nowa nazwa Biuro ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej)

09.09.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rejestr zbiorów danych osobowych w menu przedmiotowym

14.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Sejm i Senat RP w menu przedmiotowym

08.07.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna