Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konsultacje społeczne do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

22.10.2012

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

15.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych do katalogu Jednostki budżetowe w menu podmiotowym

25.07.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rejestry do katalogu Burmistrz w menu podmiotowym

27.06.2012

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

28.05.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podawane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o finansach publicznych do katalogu Finanse Gminy w menu przedmiotowym

10.04.2012

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...następna