Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stronie Śląskie do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021 do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stronie Śląskie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Lokalny Program Rewitalizacji)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna