Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Stronie Śląskie do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Plany i programy strategiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan gospodarki niskoemisyjnej do katalogu Plany i programy strategiczne w menu przedmiotowym

01.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Parlament Europejski w menu przedmiotowym

22.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Ogłoszenia i komunikaty w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego

04.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Inne w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna