Rejestr zmian w biuletynie

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "150 P nr 81-17 z 15.12.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r -a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-265-17 z dnia 31.08.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-265-17 z dnia 31.08.2017 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r -a_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie apelu skierowanego doBurmistrza Stronia Śląskiego....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie..._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie apelu skierowanego doBurmistrza Stronia Śląskiego..._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabyciena własność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabyciena własność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XIX-117-16 z dnia 29.02.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-117-16 z dnia 29.02.2016 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-114-16 z dnia 29.01.2016 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XVIII-114-16 z dnia 29.01.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "148 P nr 94-17 z 12.12.2017 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "149 P nr 80-17 z 12.12.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia..pdf"

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu w Siennej, gmina Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 654 z 12.12.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinie RIO.pdf"

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie polityki podatkowej w GminieStronie Śl..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "147 P nr 79-17 z 11.12.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego._2_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody nazamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznyminieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego_2_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody nazamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznyminieruchomości niezabudowanych, położonych w Stron_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nrVI-42-15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XIV-88-15 z dnia 30.10.2015 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr VI-42-15 z 30.03.2015 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XVI-107-15 z dnia 30.12.2015 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nrVI-42-15_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VI-42-15 z 30.03.2015 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-88-15 z dnia 30.10.2015 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-107-15 z dnia 30.12.2015 r._2.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna