Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów wydatki stan na 31.01.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów dochody stan na 31.01.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14 P nr 6-19 z 01.02.2019 r. - 5.pdf"

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza w związku z powołaniem na stanowisko z dniem 3.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S.Dobrowolski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "T.Erdmański.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W.Ryczek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z.Pakuła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie VIII kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na zakończenie VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W.Ryczek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na zakończenie VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z.Dyląg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na zakończenie VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z.Frodyma.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na zakończenie VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z.Pakuła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na zakończenie VII kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej VII kadencji za rok 2017 - KOREKTY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z konultacji programu współpracy
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z prac komisji konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr 63_7 położona w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr63_8-położona w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr 63_4-63_6 położone w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 5_6-5_8 i 5_10 położone w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna