Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w związku z zakończeniem pełnienia funkcji z dniem 31.08.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pozostałych osób zobowiązanych za rok 2018 - KOREKTY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2016 -2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2020. Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IL-1 pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IŁ-1 doc
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 doc
Dotyczy dokumentu:
Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w spr. stawek podatku odnieruchomości na rok 2018 i obowiązujaca w roku 2019pdf" na "Uchwaław spr. stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych od01.01.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie wysokości stawekpodatku od nieruchomości obowiązujace od 01.01.2020r." na "Uchwała wsprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych od01.01.2020r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stawki podatku rolnego i leśnego obowiązujace wroku 2020 "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości obowiązujace od 01.01.2020r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2020..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Utrzymanie w czystości gminnych terenów wStroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2020.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2020..
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2019/2020.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2020..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna