Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 644 z 28.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 645 z 28.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 646 z 28.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 647 z 28.11.2017 r.pdf"

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 82 ul. Okrężna, Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 5/4 ul. Polna, Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-288-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-289-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-290-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-284-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-285-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-286-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-287-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-280-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-281-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-282-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLV-283-17 z dnia 30.11.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o posiedzeniu Komisji Statutowej -18.12.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zposiedzeniu Komisji Statutowej -18.12.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zposiedzeniu Komisji Statutowej -18.12.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał nr XXXVIII/1255/17 i XL/1330/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-335-14 z 31.03.2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-336-14 z 31.03.2014 .pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-337-14 z 31.03.2014 .pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-338-14 z 2014-03-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLIV-355-14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-339-14 z 2014-03-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XLV-358-14 z 2014.06.30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.XLIX.374.14 2014-10.27.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.XLIX.375.14 2014-10.27.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.XLIX.375.14 2014-10.27_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.XLVI.363.14.2014-07-28_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.XLVI.363.14.2014-07-28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-335-14 z 31.03.2014_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-336-14 z 31.03.2014_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-337-14 z 31.03.2014_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-338-14 z 2014-03-31_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-339-14 z 2014-03-31_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV-355-14_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLV-358-14 z 2014.06.30_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.XLIX.374.14 2014-10.27_2.pdf"

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół XLIV sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 30.10.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "grudzień 2017 - informacja o posiedzeniukomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "131 P nr 84-17 z 06.11.2017 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "133 P nr 82-17 z 09.11.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "140 P nr 85-17 z 28.11.2017 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "141 P nr 83-17 z 29.11.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "142 P nr 93-17 z 30.11.2017 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "143 Informacja o posiedzeniu komisji - grudzień2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 26/5 i 67/5 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "139 P nr 92-17 z 27.11.2017 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna