Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z konultacji programu współpracy
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z prac komisji konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr 63_7 położona w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr63_8-położona w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz.nr 63_4-63_6 położone w Stroniu Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 5_6-5_8 i 5_10 położone w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony nabudowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o odrzuceniu oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony nabudowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 P nr 5-19 z 23.01.2019 - 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 P nr 5-19 z 24.01.2019 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9 P nr 5-19 z 24.01.2019 - 6.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 P nr 5-19 z 23.01.2019 - 5.pdf

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych Gminy Stronie Śląskie na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan zamówień publicznych Gminy Stronie Śląskiena rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik luty 2019 - informacja o posiedzeniu komisji.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "luty 2019 - informacja o posiedzeniu komisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13 informacja o posiedzeniu komisji - luty 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych Gminy Stronie Śląskie na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 P nr 7-19 z 10.01.2019 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 P nr 8-19 z 28.01.2019 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 P nr 6-19 z 29.01.2019 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 P nr 9-19 z 31.01.2019 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12 informacja o posiedzeniu komisji - luty2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.17.2019.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "luty 2019 - informacja o posiedzeniu komisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 informacja o posiedzeniu komisji - luty 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna