Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół LIII sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 28.06.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół LIV sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 10.08.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim 08.09.2018 -Goszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "100 P nr 115-18 z 31.08.2018 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "101 P nr 104-18 z 31.08.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "102 Informacja o posiedzeniu komisji - wrzesień2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wrzesień 2018 - informacja o posiedzeniukomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 w Stroniu wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [powódź lipiec 2011 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "87 P nr 112-18 z 02.08.2018 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "88 P nr 105-18 z 03.08.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "91 P nr 106-18 z 10.08.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "97 P nr 102-18 z 28.08.2018 - 5.pdf"

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 191/6 ,położonej we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 191/6 ,położonej we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nrVIII-306-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nrVIII-306-18.pdf"

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XVIII z28.12.2007r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do PRM XVIII z 28.12.2007 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XVII z 26.11.2007 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do PRM z 26.11.2007_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XV z 24.09.2007r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM 29.10.2007_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 27.08.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do PRM z 27.08.2007_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 28.05.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 29.06.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 11.04.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 27.04.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 26.03.07r_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do PRM z 26.03.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 29.01.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM z 26.02.2007r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2021 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 11.04.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 26.02.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 26.03.07r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 27.04.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 27.08.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 28.05.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 29.01.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM z 29.06.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do PRM z 26.03.2007r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do PRM z 27.08.2007.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do PRM XVIII z 28.12.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XVIII z28.12.2007r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do PRM z 26.11.2007.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XVII z 26.11.2007 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM 29.10.2007.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XV z 24.09.2007r.pdf
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim 22.09.2018Kamienica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "96 P nr 103-18 z 27.08.2018 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "95 P nr 114-18 z 24.08.2018 - 3.pdf"

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 w Stroniu wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [powódź lipiec 2011 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 787 z 21.08.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 788 z 21.08.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 789 z 21.08.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 790 z 27.08.2018 r.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna