Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "137 P nr 82-17 z 21.11.2017 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "138 P nr 83-17 z 23.11.2017 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę wyciągu w Bolesławowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę wyciągu w Bolesławowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 decyzja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wysokości stawek opłat zazajęcie pasa drogowego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia wysokości dietoraz zwrotu kosztów....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zatwierdzenia taryf zazbiorowe zaopatrzenie w wodę....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia ZSZ....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 -w sprawie określenia GminnegoProgramu Profilaktyki....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie przyjęcia do realizacjiSolłeckiej strategii....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie ustalenia wysokości dietoraz zwrotu kosztów....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XLV sesja Rady Miejskiej 30.11.2017r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 636 z 14.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZB nr 636 z 14.11.2017 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "doc17112213020.pdf" na "ZB nr 636 z14.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "doc17112213020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 637 z 14.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 638 z 14.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 639 z 14.11.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 640 z 14.11.2017 r.pdf"

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXIX-10-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk NR XXXI-6-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXIX-11-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXIV-3-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXIV-5-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXVI-1-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXVI-2-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXVII-14-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk nr XXXVII-13-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXIX-10-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXIX-11-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk NR XXXI-6-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXIV-3-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXIV-5-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXVI-1-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXVI-2-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXVII-13-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk nr XXXVII-14-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXIX-247-13 z 25.03.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXI-261-13 z 27.05.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXIX-248-13 z 25.03.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVI-283-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVI-284-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII-304-13 2013-11-25.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII-305-13 2013-11-25.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXI-259-13 z 27.05.2013.zipx
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XXXIV.272.13 z 26.08.2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXI-259-13 z 27.05.2013.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVI-283-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVI-284-13_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII-304-13 2013-11-25_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII-305-13 2013-11-25_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXXIV.272.13 z 26.08.2013_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXIX-247-13 z 25.03.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXIX-248-13 z 25.03.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXI-261-13 z 27.05.2013 r._2.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna