Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 524 z 16.05.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 525 z 16.05.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 526 z 16.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 527 z 16.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 528 z 23.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 529 z 23.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 530 z 23.05.2017 r.pdf"

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2004
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2007
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2006
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2005
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE BB.152.2.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "64 P nr 70-17 z 23.05.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzeniai zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia BurmistrzowiStronia Śląskiego absolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany uchwały NrXXXIV-210-17....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie oceny merytoryczneji formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza Stronia Ślaskiego nr 528/17 z dnia 23.05.2017 w sprawie odwołania przetargu na dz. nr 138/9 położoną we wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza Stronia Ślaskiego nr 528/17 z dnia 23.05.2017 w sprawie odwołania przetargu na dz. nr 138/9 położoną we wsi Sienna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BB.152.2.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie na demontaż i utylizację azbestu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie na demontaż i utylizację azbestu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 517 z 09.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 518 z 09.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 519 z 09.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 520 z 09.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 521 z 09.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 522 z 11.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 523 z 16.05.2017 r.pdf"

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Kletnie. Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
plany zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
plany zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Nowa Morawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wieś Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania kopalnia uranu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Bielice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP cz. wsi Kamienica i cz. wsi Bolesałwów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnosląskiego o przystapieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania - Jaskinia Niedźwiedzia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze góry Młyńsko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPZP Stronie Śl. miasto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cz. wsi Goszów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPZP wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglągu Studium wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglągu MPZP części wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPZP cz. wsi Bolesławów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmina MPZP wsi Sienna i Janowa Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wraz z prognozą we wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przyst. do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPZP wsi Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przstąpieniu do zm MPZP cz wsi Kamienica i Bolesławów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany MPZP cz. wsi Kamienica i Bolesławów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miejską mpzp miasta Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej zmiany Studium miasta i gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strachocin postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Goszów ,Strachocin postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Goszów,Strachocin wyłożenie zmiany studium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszeni o wyłożeniu MPZP wsi Bielice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeni o wyłożeniu MPZP wsi Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wsi Młynowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wsi Młynowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłszenie o wyłożeniu MPZP wsi Stronie Sl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strzchocin ogłoszenie o wyłożeniu planu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strzchocin ogłoszenie o wyłożeniu planu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium dla terenu położonego we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu MPZP wsi Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publ. wglądu zmiany studium miasta i gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany mpzp miasta Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp miasta Stronia Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu zmiany studium gminy dla terenu położonego we wsi St.Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miasto Stronie Śl. ogłoszenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
miasto Stronie Śląskie ogłoszenie w sprawie wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP obręb Stronie-Lasy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP obręb Rogóżka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu mpzp wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP wsi Goszów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny do porojektu MPZP wsi Goszów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Stronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Młynowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Goszów i Strachocin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla części wsi Kamienica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszeni o przystąpieniu do zmiany studium części wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium gminy Stronie Sl. terenu we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie w sprawie przystapienia do zmiany MPZP miasta Stronie Sl. wsi Goszów i wsi Strachocin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium miasta Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu opracowania strategicznej oceny oddziaływania zmiany studium miasta Stronia Sl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do zmianyMPZP miasta Stronia Sl oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Morawa, Stara Morawa, Kletno, Kamienica, Bolesławów i o możliwościach zapoznania się z ich treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZP dla szpitala w Stroniu Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP dla szpitala w Stroniu Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłożeniu planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany zagospodarowania 2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ujednolicone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śl. uchwalone Uchwałą Nr XXXVII.292/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25 listopada 2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ujednolicone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śl. przyjęte uchwałą Nr XIV/97/11 z dnia 28.11.2011 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stronie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXVII sesja Rady Miejskiej 31.05.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna