Rejestr zmian w biuletynie

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LI sesja Rady Miejskiej 27.04.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2018 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmiany uchwały....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia dosporządzania zmiany Studium....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyjęcia Założeń doplanu zaopatrzenia w ciepło....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia Planugospodarki niskoemisyjnej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie ustalenia szczegółowychzasad....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 274/18 Burmistrza Stronia Ślaskiego z dnia 17.04.2018 r. w sprawie odwołania przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Goszów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 720 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 721 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 722 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 723 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 724 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 725 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 726 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 727 z 17.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZPcz. wsi St Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZPcz. wsi St Gierałtów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana MPZP cz wsi Stary Gierałtów działki nr 366,364/1,365
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmina MPZP wsi Sienna i Janowa Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o wyłozeniu MPZP wsi Sienna i Janowa Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmina MPZP wsi Sienna i Janowa Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyłożenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr L-322-18 z dnia 13.04.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr L-323-18 z dnia 13.04.2018 r..pdf"

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 Strachocin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "40 P nr 87-18 z 12.04.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "41 P nr 92-18 z 13.04.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "42 P nr 88-18 z 17.04.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Studium Stary Gierałtów działki nr 366, 364/1, 365
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłożeniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium Stary Gierałtów działki nr 366, 364/1, 365
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium Stary Gierałtów działki nr 366, 364/1, 365
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o wyłożeniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XXXII z 27.01.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XXXII z 27.01.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XXXIII z 23-02-2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XXXIII z 23-02-2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XL z 29.06.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XLI z 31.08.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM XLII z 28.09 2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XL z 29.06.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XLI z 31.08.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM XLII z 28.09 2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM Nr XXXV z 30.03.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM Nr XXXVIII z 25.05.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM Nr XXXVI z 27.04.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM Nr XXXV z 30.03.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM Nr XXXVI z 27.04.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM Nr XXXVIII z 25.05.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM Nr XLV z 30.11.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM Nr XLVI z 29.12.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PRM nr XLIII z 26.10.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM Nr XLVI z 29.12.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM nr XLIII z 26.10.2009 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji - 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRM Nr XLV z 30.11.2009 r._2.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna