Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 522 z 11.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55 P nr 64-17 z 05.05.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "56 P nr 68-17 z 09.05.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 82, położonej przy ul. Okrężnej w Stroniu Śląskimz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja-XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej15.05.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie na demontaż i utylizację azbestu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Budżetu iFinansów - 11.05.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie odwołania przetargu na działkę nr 70)5 ,położoną we wsi Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 515 z 28.04.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów wydatki stan na 31.03.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów wydatki stan na dzień 30.04.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów dochody stan na 31.03.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów dochody stan na dzień 30.04.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna