Rejestr zmian w biuletynie

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawidomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zasad i trybu korzystaniaz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby prawnej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia zasadwnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy StronieŚląskie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyjęcia do realizacjiSołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica na lata 2017 - 2022..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały nrXXVIII-169-16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie uchylenia UchwałyNr 51-XI-91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXV sesja Rady Miejskiej 28.04.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rekrutacja ZSS 2017-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "47 P nr 63-17 z 19.042017 - 1.pdf"

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 70)5 położonej we wsi Bolesławów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 5)4 przy ul.Polnej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO - budżet 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram spotkań GKRPA w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram spotkań GKRPA w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "posiedzenie GKRPA- maj 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 502 z 11.04.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 503 z 12.04.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 504 z 12.04.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi i wyjaśnienia nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zmienionego zał nr 8 "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zmienionego zał nr 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zmienionego zał nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zał nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zał nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zał nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zał nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wersja edytowalna zmienionego zał nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik nr 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik nr 7"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna