Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014/2015 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik cz A.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR KĄPIELISK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opisówka 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-219-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-220-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-221-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-222-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-223-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-224-17 z dnia 31.03.2017 r. -a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-225-17 z dnia 31.03.2017 r. -a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-226-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-227-17 z dnia 31.03.2017 r. -a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-209-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-210-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-211-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-212-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-213-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-214-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-215-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-216-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-217-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIV-218-17 z dnia 31.03.2017 r..pdf"

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 13.04.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zmianie posiedzenia KomisjiRewizyjnej - 13.04.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 13.04.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wieś Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wylożenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wieś Nowy Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r - a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII-207-17 z dnia 27.02.2017 r. -a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXII-207-17 z dnia 27.02.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół XXXII sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 27.02.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady MiejskiejStronia Śląskiego z 06.03.2017 r..pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna