Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
GKP.272.81.2017.LS Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o rozstrzygnięciu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GKP.272.81.2017.LS Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów wydatki stan na 28.02.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów dochody stan na 28.02.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących przychodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących wydatkami z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów wydatki stan na 31.01.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów cywilnoprawnych skutkujących dochodami do budżetu Gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów dochody stan na 31.01.2018.pdf

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "konkurs główna księgowa - przedszkole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "konkurs główna księgowa - żłobek.pdf"

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "25 P nr 89-18 z 05.03.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27 P nr 93-18 z 07.03.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXIX z 25.03.2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXX sesji 29.04.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P nr XXXIX RM z 30.12.2013 r. .doc
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXXI sesja 27.05.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXVII z 28.01.2013 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXXV sesja 30.09.2013 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM XXXIII sesja 02.07.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RM XXXVI sesja 28.10.2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P RM nr XXXIV z 26.08.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P XXXVII sesji RM z dnia 25.11.2013 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXXV sesja 30.09.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P XXXVII sesji 25.11.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RM XXXVI sesja 28.10.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P nr XXXIX RM z 30.12.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM nr XXXIV z 26.08.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXIX z 25.03.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXVII z 28.01.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXX sesji 29.04.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXXI sesja 27.05.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej 2013 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P RM XXXIII sesja 02.07.2013 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZB nr 695 z 28.02.2018 r.pdf" na"Zarządzenie Nr 695/18 w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim wStroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformęszkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST"zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przystąpienie Urzędu Miejskiego w StroniuŚląskim do projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki iunikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”(w zakresiesłużby przygotowawczej), którego beneficjentem było MSW
Dotyczy dokumentu:
Procedura przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 695 z 28.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 694 z 28.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 695 z 28.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 692 z 28.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 693 z 28.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Nowa Morawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Nowa Morawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłozeniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Bielice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłozeniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
mpzp cz. Bielice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7. XLVI protokół RM sesja 28.07.2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z sesji 29.09.2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.XLI Protokół RM 24.02.2014 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3 XLII Protokół RM 31.03.2014 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 XLIII Protokół RM 28.04.2014 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.XLIV Protokół RM 26.05.2014 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. XLV Protokół RM z 30.06.2014 r..doc
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.XL Protokół RM 27.01.2014.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 XLIII Protokół RM 28.04.2014 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.XLIV Protokół RM 26.05.2014 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. XLV Protokół RM z 30.06.2014 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. XLVI protokół RM sesja 28.07.2014 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z sesji 29.09.2014_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.XL Protokół RM 27.01.2014 r. _2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.XLI Protokół RM 24.02.2014 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2014 rok - VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 XLII Protokół RM 31.03.2014 r._2.pdf"

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 70/7, obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Organy Sołectw kadencja 2015 - 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Organy Sołectw kadencja 2015 - 2019 stan na05.03.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB NDS 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie II konkursu ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna