Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 15 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 14 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 8 z 30.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 10 z 30.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 11 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 12 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 13 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 1 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 2 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 3 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 4 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 7 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 1 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZB nr 22 z 11.01.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZB nr 38 z 25.01.2007
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 15 z 04.12.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości -dz. nr 31 obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości -dz. nr 30 obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości-dz. nr 27 obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana MPZP cz wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 2 z 27.11.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół LVIII sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 31.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół LIX sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 09.11.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół LX sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 13.11.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II-3-18 z dnia 30-11-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II-3-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II-4-18 z dnia 30-11-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II-4-18.pdf"

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stanowiska i komórki organizacyjne UM -21.11.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowiska i komórki organizacyjne UM -03.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej Stronia Śląskiego VIII kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska - VIII kadencja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Studium cz wsi Stara Morawa działki nr 39/3, 39/4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie prognoza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Studium cz wsi Stara Morawa działki nr 39/3, 39/4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2018 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "grudzień 2018 - informacja o posiedzeniukomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VIII kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - III sesja Rady Miejskiej 07.12.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia programuwspółpracy....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie regulaminu dostarczaniawody i odprowadzania ścieków..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie ustanowienia wieloletniegoprogramu osłonowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie podwyższenia kryteriumdochodowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowejdla Województwa Dolnośląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna