Rejestr zmian w biuletynie

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z sesji otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków – Strachocin 39
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków – Strachocin 39
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Energia - informacja z sesji otwarcia ofert.docx"

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na działkę nr 138/9 położoną we wsi Sienna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie Statutu SołectwaBolesławów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie Statutu SołectwaGoszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie Statutu SołectwaKamienica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie Statutu SołectwaKletno.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie Statutu Sołectwa NowyGierałtów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie Statutu Sołectwa StaryGierałtów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie Statutu Sołectwa StaraMorawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie Statutu SołectwaStrachocin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie Statutu Sołectwa StronieWieś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na działkę nr 138/9 położoną we wsi Sienna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie planu sieci prowadzonychprzez Gminę Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów....pdf"

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXIV sesja Rady Miejskiej 31.03.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - XXXIV sesja Rady Miejskiej 31.03.2017r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXIV sesja Rady Miejskiej 31.03.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie określenia zasadudzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 14 - w sprawie określenia zasadudzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 15 - w sprawie przyjęcia programu opiekinad zwierzętami.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 18 - w sprawie wykazu kąpielisk naterenie Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
wyłożenie MPZP miasta Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MPZP Stronie Śl. miasto
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE_2 wyłożenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MPZP Stronie Śl. miasto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 347/2-obręb Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 347/2-obręb Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 475 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 476 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 477 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 478 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 479 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 480 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 481 z 14.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 472 z 07.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 473 z 07.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 474 z 13.03.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 52-Stary Gierałtów 84
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 75)4,75)5,75)6-obręb Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 75)3 -obręb Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. nr 75)2-obręb Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 75)1 - obręb Stara Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna