Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - III sesja Rady Miejskiej 07.12.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia programuwspółpracy....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie regulaminu dostarczaniawody i odprowadzania ścieków..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie ustanowienia wieloletniegoprogramu osłonowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie podwyższenia kryteriumdochodowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowejdla Województwa Dolnośląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie wyboru PrzewodniczącegoRady.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyboruWiceprzewodniczącego Rady.pdf"

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaświadczenie o wyborze 21.11.2018 r. .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyciąg z protokołu - ślubowanie 21.11.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowiska i komórki organizacyjne UM -21.11.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stanowiska i komórki organizacyjne UM -01.10.2018.pdf

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie określenia składuilościowego stałych Komisji....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyboru członków stałychKomisji....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - II sesja Rady Miejskiej 30.11.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "141 p nr 111-18 z 08.11.2018 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] i 2019 (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] i 2019 (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w spr. stawek podatku odnieruchomości na rok 2018.pdf" na "Uchwała w spr. stawek podatku odnieruchomości na rok 2018 i obowiązujaca w roku 2019pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] i 2019 (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] i 2019 (08.11.2016 08:48)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stawki podatku rolnego i podatku leśnego na rok2019"
Dotyczy dokumentu:
Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2016 -2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna