Rejestr zmian w biuletynie

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Dyrektora w sprawie naboru kandydatów doKorpusu Urzędników Wyborczych-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Dyrektora w sprawie naboru kandydatówdo Korpusu Urzędników Wyborczych.pdf
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z prac komisji konkursowej II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21 P nr 88-18 z 21.02.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana zadania f.soł. 2018r. Stronie Wieś.pdf"

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 686 z 13.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 685 z 13.02.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20 P nr 99-18 z 20.02.2018 - 3.pdf"

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2018 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie włączenia SzkołyPodstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie ustalenia wysokościekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie odmowy uwzględnieniawezwania do usunięcia naruszenia prawa..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zatwierdzenia wieloletniegoplanu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie nadania nazwynieruchomości położonej w Starym Gierałtowie....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie ustanowienia użytkuekologicznego Biała Marianna..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie określenia kryteriów wrazz liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13 P nr 84-18 z 05.02.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 P nr 85-18 z 16.02.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XLVIII sesja rady Miejskiej 27.02.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dzialka nr 65/2 - ul. Polna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-działki położone w Starym Gierałtowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna