Rejestr zmian w biuletynie

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim Stronie Wieś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim StaryGierałtów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na sprzedaz nieruchomości połozonej we wsi Sienna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości-dz. nr 96)2, obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja WR.RET.070.47.2018.MK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Mieroszowie2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Stroniu Śląskim.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmian w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia szczegółowychzasad ponoszenia odpłatności za pobyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LII sesja Rady Miejskiej 30.05.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 14 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 15 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzeniai zatwierdzenia sprawozdania finansowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia BurmistrzowiStronia Śląskiego absolutorium....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przystąpienia dosporządzenia.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany studium uwarunkowańi kierunków......pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zaliczenia drogi dokategorii dróg gminnych..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zmiany uchwały Nr LI-327-10 Rady Miejskiej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody naodstąpienie od przetargowego.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna