Rejestr zmian w biuletynie

26.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2017 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół XXXI sesji Rady Miejskiej StroniaŚlaskiego z 31.01.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 463 z 14.02.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 464 z 21.02.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 465 z 21.02.2017 r.pdf"

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków – Strachocin 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22 P nr 60-17 z 22.02.2017 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21 P nr 62-17 z 20.02.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Gminy Stronie Śląskie, Jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. położone w obrębie Stronie Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19 P nr 63-17 z 09.02.2017 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20 P nr 59-17 z 13.02.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie ogłoszenia roku 2017 -Rokiem Obchodów Jubileuszu 50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie projektu dostosowaniaszkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegowprowadzonego ustawą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia dosporządzenia MPZP dla części obszaru wsi Nowa Morawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie podziału Gminy StronieŚląskie na okręgi wyborcze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia stałychobwodów głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna