Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "97 P nr 19-19 z 12.08.2019 r. - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "99 P nr 20-19 z 14.08.2019 r. - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "98 P nr 22-19 z 13.08.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "102 P nr 26-19 z 19.08.2019 r. - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "103 P nr 23-19 z 20.08.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "104 P nr 27-19 z 21.08.2019 r. - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "108 P nr 24-19 z 27.08.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "109 P nr 21-19 z 28.08.2019 r. - 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "110 P nr 28-19 z 30.08.2019 r. - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 98 P nr 22-19 a 13.08.2019 r. - 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "111 informacja o posiedzeniu komisji - wrzesień2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty na część 2"
Dotyczy dokumentu:
ZB 146/19- Wykaz działki nr 335/5, 330/2, 335/4 w mieście Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert."
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 82 P nr 2-19 z 02.07.2019 r. - 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 83 P nr 3-19 z 09.07.2019 r. - 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 101 P nr 6-19 z 16.08.2019 r. - 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 100 P nr 5-19 z 14.08.2019 r. - 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "101 P nr 6-19 z 16.08.2019 r. - 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "83 P nr 3-19 z 09.07.2019 r. - 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "82 P nr 2-19 z 02.07.2019 r. - 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "100 P nr 5-19 z 14.08.2019 r. - 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów -30.08.2019 r..pdf"

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "98 P nr 22-19 a 13.08.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "105 P nr 20-19 z 21.08.2019 r. - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "107 P nr 22-19 z 23.08.2019 r. - 5..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "106 P nr 21-19 z 22.08.2019 r. - 5.pdf"

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach przetargów - dzierżawy dz. 288)2 i 2961 St.Gierałt. dz.87 St. Morawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu - dzierżawa dz.53)1 Stronie Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu - dzierżawa dz.nr 54)3 Stronie Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu - dzierżawa dz. nr 5) 3 Stronie Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna