Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Gminy Stronie Śląskie, Jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dz. położone w obrębie Stronie Wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19 P nr 63-17 z 09.02.2017 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20 P nr 59-17 z 13.02.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXII sesja Rady Miejskiej 27.02.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie ogłoszenia roku 2017 -Rokiem Obchodów Jubileuszu 50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie projektu dostosowaniaszkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegowprowadzonego ustawą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia dosporządzenia MPZP dla części obszaru wsi Nowa Morawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie podziału Gminy StronieŚląskie na okręgi wyborcze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia stałychobwodów głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Gminy Stronie Śląskie, Jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Bolesławów - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Goszów - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Kamienica - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Kletno - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Nowy Gierałtów - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Stara Morawa - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Stary Gierałtów - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Strachocin - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwo Stronie Wieś - projekt statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 462 z 07.02.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 460 z 07.02.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 461 z 07.02.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 462 z 07.02.2017 r.pdf"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna