Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmiana MPZP cz wsi Stary Gierałtów działki nr 366,364/1,365
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłożeniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana MPZP cz wsi Stary Gierałtów działki nr 366,364/1,365
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dodatkowym posiedzeniu KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 11.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 29.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji RozwojuGospodarczego - 09.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie godziny posiedzenia KomisjiOświaty, Sportu i Zdrowia - 16.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu iFinansów - 22.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Oświaty,Sportu i Zdrowia - 25.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Budżetu iFinansów - 26.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 30.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "121 P nr 106-18 z 05.10.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122 P nr 119-18 z 04.10.2018 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "123 P nr 108-18 z 05.10.2018 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie godziny posiedzenia KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 05.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna