Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dot. wniosku nr 4 i 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Stronie Śląskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona PKW - informacje ogólne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych - informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 75 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SISMS RODO.pdf"

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; oferent: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika; nazwa zadania: "7 Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski "Sienna 2012"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; oferent: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika; nazwa zadania: "7 Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 9 projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BB.152.1.2019 podwórko Nivea.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BB.152.1.2019 odp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 8 NLZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Organy sołectw 2019-2024.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organy Sołectw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Organy Sołectw kadencja 2015 - 2019 stan na05.03.2018 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPZP Stary Gierałtów cz. przyjęty Uchwałą Nr V/24/19 z dnia 31.01.2019 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2019 r poz.1162).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MPZP Sienna i Janowa Góra obszar nr 2 przyjęty Uchwałą nr VII/40/19 z dnia 28.03.2019 r. (Dz.Urz.Woj. Dolno z 2019 poz. 2332))
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MPZP Sienna i Janowa Góra obszar nr 1 przyjęty Uchwała nr LVI/370/18 z dnia 14.09.2018 r. (Dz.Urz.Woj. Dolno z 2018 poz. 4561)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zebrania sołeckiego Goszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 76 z 02.04.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 77 z 02.04.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 78 z 02.04.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 71 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 72 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 73 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 74 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 75 z 29.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postepowania"

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
MPZP cz. wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna