Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2016r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 446 z 17.01.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 447 z 17.01.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 448 z 17.01.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 449 z 17.01.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 450 z 17.01.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB - rozstrzygnięcie konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 P nr 61-17 z 04.01.2017 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 P nr 58-17 z 25.01.2017 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nabór - Sprzątaczka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie nabór - Sprzątaczka.pdf
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie nabór - Sprzątaczka.pdf
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nabór - Sprzątaczka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nabór - Sprzątaczka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz_osobowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie określenia zasadudzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia zasadudzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16 z dnia 30.12.2017 r.WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prokekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody naodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowydzierżawy..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie oceny merytoryczneji formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonychwniosków..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prokekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XXXI sesja Rady Miejskiej 31.01.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna