Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi i wyjaśnienia.pdf"

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu: "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu: "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana treści SIWZ

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 57 z 13.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 58 z 13.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 59 z 13.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 60 z 13.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram wyborów organów sołectw 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE - Zebranie Wiejskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stronie Śląskie na lata 2010-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan gospodarki_niskoemisyjnej_Gminy_Stro.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata2013-2022x.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna