Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stronie Śląskie na lata 2010-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan gospodarki_niskoemisyjnej_Gminy_Stro.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata2013-2022x.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie drugich przetargów na nieruchomości niezabudowane we wsi Stronie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 50 z 26.02.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 51 z 28.02.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 52 z 05.03.2019..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 53 z 05.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 54 z 05.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 55 z 05.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 56 z 05.03.2019 r.pdf"

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony nabudowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty."
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OBWIESZCZENIE - Zebranie Wiejskie.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE - Zebranie Wiejskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 5..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 6.pdf"

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygniętym przetargu - dzierżawa dz.27 Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.50.2019.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygniętym przetargu Kamienica 68_12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygniętym przetargu Kamienicadz.68_11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nierozstrzygniętym przetargu Kamienica 68_8, 68_10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygniętym przetargu Kamienica 68_9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna