Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dodatkowym posiedzeniu KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 11.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 29.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji RozwojuGospodarczego - 09.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie godziny posiedzenia KomisjiOświaty, Sportu i Zdrowia - 16.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu iFinansów - 22.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Oświaty,Sportu i Zdrowia - 25.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Budżetu iFinansów - 26.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 30.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "121 P nr 106-18 z 05.10.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122 P nr 119-18 z 04.10.2018 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "123 P nr 108-18 z 05.10.2018 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie godziny posiedzenia KomisjiInfrastruktury i Porządku Publicznego - 05.10.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVII-375-18 z dnia 27-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVII-376-18 z dnia 27-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVII-377-18 z dnia 27-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVII-378-18 z dnia 27-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVII-379-18 z dnia 27-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 114 P nr 110-18 z 26.09.2018 - 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "114 P nr 110-18 z 26.09.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "115 P nr 107-18 z 27.09.2018 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "116 P nr 105-18 z 27.09.2018 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "117 P nr 118-18 z 27.09.2018 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "118 P nr 99-18 z 28.09.2018 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "103 P nr 108-18 z 03.09.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "114 P nr 110-18 z 26.09.2018 - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "113 P nr 117-18 z 24.09.2018 - 3.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna