Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 49 z 20.02.2019 r (1).pdf"

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 48 z 12.02.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 49 z 20.02.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odp. - wniosek nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15 P nr 10-19 z 04.02.2019 r. - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 P nr 7-19 z 05.02.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21 p nr 7-19 z 21.02.2019 r. - 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22 P nr 11-19 z 25.02.2019 r. - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23 P nr 8-19 z 26.02.2019 r. - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 06.03.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Zarządu Województa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. SWIZ + załączniki nr 1-7 i 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. Załącznik nr 8 PB Opis techniczny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Załącznik nr 8.1 PB rys. nr 0 orientacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Załącznik nr 8.2 PB rys. nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Załącznik nr 8.3 PB rys. nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. Załącznik nr 8.4 PB rys. nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Załącznik nr 8.5 PB rys. nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. Załącznik nr 8.6 PB rys. nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Załącznik nr 8.7 PB rys. nr 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Stronia Śląskiego - wyznacznie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat - bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń i plakatów komitetów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Stronia Śląskiego - wyznacznie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzeniawyborów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Stronia Śląskiego - wyznacznie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek nr 5..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "marzec 2019 - informacja o posiedzeniu komisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "24 informacja o posiedzeniu komisji - marzec2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie cenowe na opracowanie projektu przebudowych chodnika i budowy kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śl.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna