Rejestr zmian w biuletynie

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę -dz.nr 27, 30, 31 obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę -dz. nr 25 obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta USC-10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Studium cz wsi Stara Morawa działki nr 39/3, 39/4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta USC-15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o możliwośći dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na budowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta GKP-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta GKP-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RG-10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-16.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-15.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RG-8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta F-10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-21.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-20.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-19.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Finansów i Podatków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta F-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Referat Księgowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta KS-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referat Księgowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Księgowości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta KS-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ZB-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ZB-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ZB-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ZB-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta ZB-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta ZB-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta ZB-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta ZB-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta RM-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta RM-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta DG-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta DG-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta DG-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta DG-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta-DG-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta-DG-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta-DG-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta-DG-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ZK-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta-ZK-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zebrania sołeckiego 12.09.2018 -Kletno.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim 26.09.2018 - StronieWieś .pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim 27.09.2018 - StaryGierałtów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim 25.09.2018 -Strachocin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 27.09.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Stronia Śląskiego o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Stronia Śląskiego o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany Statutu GminyStronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie oceny merytoryczneji formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LVI sesja Rady Miejskiej 14.09.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LVII sesja Rady Miejskiej 27.09.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVI-370-18 z dnia 14-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVI-371-18 z dnia 14-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVI-372-18 z dnia 14-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVI-373-18 z dnia 14-09-2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LVI-374-18 z dnia 14-09-2018 r..pdf"

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dyżur urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna