Rejestr zmian w biuletynie

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim Stronie Wieś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zebraniu sołeckim StaryGierałtów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na sprzedaz nieruchomości połozonej we wsi Sienna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości-dz. nr 96)2, obręb Bolesławów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja WR.RET.070.47.2018.MK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Mieroszowie2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Stroniu Śląskim.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmian w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia szczegółowychzasad ponoszenia odpłatności za pobyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LII sesja Rady Miejskiej 30.05.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 14 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 15 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzeniai zatwierdzenia sprawozdania finansowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia BurmistrzowiStronia Śląskiego absolutorium....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przystąpienia dosporządzenia.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany studium uwarunkowańi kierunków......pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zaliczenia drogi dokategorii dróg gminnych..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zmiany uchwały Nr LI-327-10 Rady Miejskiej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody naodstąpienie od przetargowego.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna